Klima aldaketa

Klima-aldaketa giza jarduerak klima-egoeran zuzenean edo zeharka eragindako aldakuntza da, atmosferaren osaera aldatzen duena. Batez ere berotze globalaren ondorioz sortua da, eta poloak urtzea, itsaso-maila igotzea eta muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritzea dakartza, beste efektu kaltegarri askoren artean.

BEROTZE GLOBALA

Egoera naturalean, planetaren tenperatura mantendu egiten da fenomeno hauen arteko orekari esker:

1. Berotegi efektua: atmosferak atxikitzen duen beroa erregulatzen du.
2. Eguzkitik Lurrera iristen den energia kopuruaren aldakuntza.
3. Atmosferak espaziora bero gehiago edo gutxiago islatzea eragiten duten aldaketak.

Giza jardunaren ondorioz faktore horietakoren bat modu artifizialean aldatzen dugunean hasten da arazoa. Aldaketa horiek gertatzen dira berotegi efektuko gas kopuru handia isurtzen dugulako, atmosferak deusezta dezakeena baino askoz handiagoa, eta, ondorioz, gas horiek pilatu egiten dira, eta tenperaturek gora egitea, prezipitazioetan aldaketak izatea eta hondamendi naturalak ugaritzea eragiten dute.